-Tên sản phẩm: Update
-Mã sản phẩm: L415
-Giá: Hết hàng
-Màu sắc: 
-Chất liệu: 
-Mô tả: 
 
sản phẩm cùng loại