-Tên sản phẩm: Update
-Mã sản phẩm: L444p
-Giá: Update
-Màu sắc: 
-Chất liệu: 
-Mô tả: 

 
sản phẩm cùng loại