-Tên sản phẩm: Gucci
-Mã sản phẩm: G050
-Giá: 2.200.000 VNĐ
-Màu sắc: xem hình
-Chất liệu: bố
-Mô tả: 

Kích thước: 38.5 x 12 x 26 (cm)

Seri number:  211944 FVEHG 9769


 
sản phẩm cùng loại