-Tên sản phẩm: Gucci
-Mã sản phẩm: G043
-Giá: 2.450.000 VNĐ
-Màu sắc: xem hình
-Chất liệu: bố
-Mô tả: 

Kích thước: 34 x 15 x 38 (cm)

Seri number: 203546 FTAQT 9643


 
sản phẩm cùng loại