-Tên sản phẩm: Gucci
-Mã sản phẩm: G042
-Giá: 2.250.000 VNĐ
-Màu sắc: xem hình
-Chất liệu: bố
-Mô tả: 

Kích thước: 40 x 12 x 30 (cm)

Seri number: 232955 FAFXG 9761 
sản phẩm cùng loại